Förtroendevalda

Övriga förtroendevalda

Valberedning:

Michael Skoglund, sammankallande (Gävle)

Susanne de la Cruz (Gävle)

Anders Djerf (Stockholm)

Revisorer:

Bo Högstedt (Stockholm)

Pia Johansson (Gävle)

Revisorssuppleanter:

Dennis Simonsen (Haninge)

Ronnie Bäcklin (Norrsundet)