Historia & Verksamhet

År 1982 bildades Sveriges Arbetarteaterförbund för att behovet av teaterverksamhet med utrymme för alla var stort. Det fanns ett stort intresse av kultur i arbetarrörelsen. ATF vill, med teatern som vapen, skapa en plattform för amatörteatrar och kulturföreningar runt om i landet som arbetar med att göra samhället till en plats för alla och som skapar utrymme både för kollektivet och för individer att dela sin historia och sina berättelser. En viktig ståndpunkt i vårt arbete är att alla har rätt att vara med.

ATF är en riksorganisation (alltså en organisation som arbetar över hela landet) som består av olika kulturföreningar som delar arbetarrörelsens värderingar och som arbetar för människors lika värde och möjligheter oavsett grundläggande förutsättningar. Förbundet arbetar med demokrati både i politisk bemärkelse men också socialt, ekonomiskt och kulturellt.

Folkbildningen, alltså det samhälleliga uppdraget att ge människor tillgång till kunskap, spelar en viktig roll i arbetet att driva människor i eget skapande och att genom detta vara en motkraft till den vinstinriktade kulturen. ATF har inga fasta gränser vad gäller de konstnärliga uttrycksformerna och välkomnar därför både renodlade teaterföreningar och mångfacetterade verksamheter inom arbetarkulturen.

Vår verksamhetsidé är att skapa förutsättningar för våra medlemsföreningar att bedriva verksamhet där alla människor kan få utrymme att uttrycka sig konstnärligt. Det gör vi bland annat genom att arbeta för att ge föreningarna del av det stöd som finns att tillgå i samhället (exempelvis var föreningarna kan söka olika bidrag för sin verksamhet). Förbundet verkar också för yttrandefrihet och för konstnärlig frihet. Vi strävar efter att medlemsföreningarna i sin studieverksamhet arbetar för att öka kunskaperna om arbetarrörelsen och bidrar till en ökad medvetenhet kring samhället i stort. Vi arbetar också för att stimulera och tillvarata våra medlemmars politiska vilja att förändra i samhället och erbjuder teatern som ett verktyg i kampen för arbetarrörelsens värderingar.

ATF vill att våra medlemsföreningar ska göra det möjligt för människor att uttrycka sig genom kultur av olika slag och att stimulera människors utveckling både ideologiskt och kulturellt, på individuell nivå och kollektivt.