Starta & driv en förening

Allt du behöver veta för att starta och driva en amatörteaterförening

Föreningar kan se ut nästan hursomhelst. De kan vara små eller stora. Konstant aktiva eller vilande mellan produktionerna. Oavsett hur man lägger upp verksamheten har vi här samlat information i tre enkla steg för hur man kan starta-, komma igång med- och framgångsrikt driva en förening. Vi har också samlat olika länkar där man kan fördjupa sig. Lycka till!

Steg 1: Starta föreningen, registrera den och fixa allt praktiskt

Minst tre möten behöver hållas när man ska starta en förening. Först har man ett planeringsmöte där man kommer överens om hur verksamheten ska se ut, skriver förslag på stadgar, styrelse, m.m. När man känner sig redo har man ett konstituerande årsmöte där man beslutar om att starta föreningen. Efter att man beslutat bilda föreningen och antagit stadgar blir den en s.k. juridisk person, vilket innebär att föreningen kan ingå avtal och söka bidrag. Slutligen har man ett konstituerande styrelsemöte där man bl.a. väljer firmatecknare. Som ett sista steg bör man registrera föreningen hos Skatteverket och få ett organisationsnummer (=föreningens personnummer) då det underlättar vid kontakt med kommun och myndigheter. Ska ni söka bidrag eller hantera pengar behöver ni även ett bankkonto. Vi har valt att länka till de banker som har renodlade erbjudanden för just ideella föreningar, men naturligtvis finns även andra banker. 


Steg 2: Kom igång med föreningen och börja hitta medlemmar

När föreningen är registrerad och klar gäller det att nå ut till folk. Är det bara för kompisgänget eller vill ni bli störst i landet? En bra idé är att registrera föreningen hos den kommun där ni är verksamma, samt ta kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen (kan heta olika saker i olika kommuner). Inom ATF är vår främsta samarbetspartner ABF så att kontakta den lokala avdelningen kan vara till stor hjälp för att nå ut och få tips och råd om allt praktiskt! Ett annat bra tips för att nå ut är att bli aktiva på sociala medier! Plattformar som Facebook, Instagram och Youtube kan vara väldigt effektiva för att snabbt (och gratis) nå ut till många.


Steg 3: Underhåll föreningen och få den att fungera långsiktigt

Den mesta verksamheten som bedrivs i ATF-föreningar arrangeras i formen studiecirklar hos ABF och för det får man som förening kostnadsersättning för den verksamhet man bedriver. Folkbildning som idé genomsyrar arbetarrörelsen och så även ATF och dess medlemsföreningar. För att få hjälp med att starta studiecirklar är det bara att kontakta den lokala ABF-avdelningen så hjälper de till. Finansiering av föreningen kan även komma från andra håll och vanligast är då att man får stöd av kommunen. Därför bör man registrera föreningen hos Kulturförvaltningen i den kommun där den finns. Slutligen måste styrelsen ha regelbundna styrelsemöten och en gång om året måste föreningen hålla årsmöte. Allt utöver det beror på vad man bestämt att föreningen ska ägna sig åt och hur verksamheten ska läggas upp! En helt annan - men ack så viktig - sak man inte får glömma är att direkt börja med bokföringen! Bidrag, medlemsavgifter, inköp, kvittohantering, m.m. - allt måste bokföras på korrekt sätt och redovisas till Skatteverket när det sen är dags att deklarera!