Medlemsförmåner i ATF

Som medlemsförening i ATF får man en rad förmåner

Har ni förslag på annat ni som förening skulle vilja att vi inkluderar bland förmånerna? Tveka inte att kontakta oss om det så ska vi undersöka saken! 


Olycksfallsförsäkring för medlemmar

✓ Under repetitioner & föreställningar.

✓ På väg till- och från föreställningar och/eller repetitioner.

Tillgång till pjäsbibliotek 

✓ Subvention vid hyra av manus med serviceavtal (porto tillkommer).

✓ Samma tariffer för uppföranderätt som för ATR-anslutna föreningar.

Produktionsstöd

✓ Möjlighet att söka ett mindre ekonomiskt stöd för teaterprojekt i den egna föreningen.

✓ Möjlighet att söka ett mindre ekonomiskt stöd för resor till/från festivaler för deltagande.


Föreningsstöd

✓ Vi hjälper till med tips, goda råd och att styra er rätt om ni vill bilda en ny förening.

✓ Vi kan hjälpa till (genom en kurs eller på annat sätt) med att få styrelsearbetet att fungera smidigare.

✓ Vi har många verktyg ni kan använda för att få en grupp att börja jobba tillsammans som ska kunna leda fram till en produktion.

Marknadsföring

✓ Synlighet på ATF:s hemsida

✓ Synlighet på ATF:s Facebook

✓ Synlighet på ATF:s Instagram

✓ Synlighet på ATF:s YouTube

✓ Information om kommande premiär eller annat större evenemang skickas ut i ATF:s nyhetsbrev ett par gånger per år.

Kontakt med föreningar & förbund

✓ Ett nätverk av ca. 30 teatrar med starka band till arbetarrörelsen.

Välutvecklade kontakter med ABF, AX, m.fl.

✓ Medlemskap i (och möjlighet till deltagande i verksamhet anordnad av) de internationella amatörteaterorganisationerna IATA (International Amateur Theatre Association) och NEATA (North European Amateur Theatre Alliance).

✓ Möjlighet till deltagande på Ung Teaterfestival i Sundsvall.


Tillgång till ATF:s kurser

Ledare & eldsjälar I och II

Barnledarens verktygslåda

✓ Skrivarkurs

✓ Styrelsekurs

✓ Skådespelarkurs (sommar, 1 vecka)  

Vi vill även veta vilka kurser ni - alla våra fantastiska föreningar - vill ha och gå på? Vi vill inget hellre än att bredda vårt kursutbud med allt som våra medlemmar kan tänkas efterfråga! Har ni ett behov av att utbilda er eller kanske bara ett önskemål om att förkovra er? Då är det högst troligt att andra föreningar har liknande behov eller önskningar så tveka inte att kontakta oss!