Samarbeten & Länkar

Samarbetspartners

ATF är medlemmar i Arbetarnas Bildningsförbund - ABF och samarbetar ofta kring studiecirkelverksamhet, projekt och olika arrangemang.

ATF är medlem i Ax - Kulturorganisationer i samverkan. Ax är en paraplyorganisation för en rad olika rikstäckande amatörkulturorganisationer i Sverige.

ATF är medlem i Hällefors Folkhögskola som vi samverkar med i central kursverksamhet.

Amatörteaterns Riksförbund - ATR är den största organisationen för amatörteatrar i Sverige och är även medlemmar i Hällefors folkhögskola.

Tillsammans med ATRUng Teaterscen och Sveriges representant i NEATA Youth är ATF en del av Svenskt Amatörteaterråd (SAR) som företräder de olika förbunden internationellt.

Genom SAR är ATF aktivt internationellt genom medlemskap i organisationerna NEATA och IATA. NEATA är den nordeuropeiska samverkansorganisationen för amatörteater och består av Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island, Färöarna, Estland, Lettland och Litauen. IATA är den internationella amatörteaterorganisationen, av vilken NEATA är vår regionala del.