Samarbeten & Länkar

Samarbetspartners

ATF är medlemmar i Arbetarnas Bildningsförbund - ABF och samarbetar ofta kring studiecirkelverksamhet, projekt och olika arrangemang.

ATF är medlem i Ax - Kulturorganisationer i samverkan. Ax är en paraplyorganisation för en rad olika rikstäckande amatörkulturorganisationer i Sverige.

ATF är medlem i Hällefors Folkhögskola som vi samverkar med i central kursverksamhet.

ATF är aktivt internationellt genom medlemskap i organisationerna NEATA och IATA. NEATA är den nordeuropeiska samverkansorganisationen för amatörteater och består av Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island, Färöarna, Estland, Lettland och Litauen. IATA är den internationella amatörteaterorganisationen, av vilken NEATA är vår regionala del.