ATF backar IF Metall

06.11.2023

Stå upp för IF Metall och den svenska modellen!

IF Metalls kamp mot Tesla är helt avgörande för den svenska modellen! Rätten till kollektivavtal är en fundamental del av svensk arbetsrätt och Teslas agerande visar att fackförbundens och hela arbetarrörelsens gemensamma kamp aldrig får avstanna! 

Sveriges Arbetarteaterförbund backar IF Metall till 100% i denna kamp!