Förbundsmöte 2018

06.04.2018

Lördagen den 24 mars 2018 hölls ATFs 17:e förbundsmöte i Stockholm, hos våra värdar RoJteatern. Ombud från runt om landet samlades för att avhandla de senaste två årens verksamhet, planera de kommande två årens, samt välja en ny styrelse. Värt att notera från mötet är:

Ny ordförande: Efter 12 år på posten tackade Marie Svedberg för förtroendet och valde att lämna ordförandeposten. Till ny förbundsordförande valdes Zacharias Östman (Stockholm). Även vice ordförande Michael Skoglund avgick och ersattes av Emelie Olsson (Göteborg). Andra nya namn i styrelsen är suppleanterna Pauline Nordgren (Gävle) och Marie Carlsson (Ludvika).

Teater - vårt vapen: Efter en proposition från styrelsen och med mötets godkännande antogs "Teater - vårt vapen" som ATFs officiella motto!