Förbundsmöte 2024

29.12.2023

För frågor relaterade till Förbundsmötet, vänligen mejla till: info@arbetarteater.se

Lördagen den 23 mars 2024 håller Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF) sitt 20:e förbundsmöte!

Mötet hålls hos våra värdar Norrsundets Arbetarteaterförening (NATF)

Medlemsföreningar kan nominera 2 ombud per påbörjat femtiotal medlemmar. 

Centrala medlemsorganisationer kan nominera 1 ombud per påbörjat hundratusental medlemmar. 

Enskilda medlemmar har närvarorätt och kan inte företrädas av ombud.

Kallelse har gått ut till alla medlemmar.