Internationellt projekt tillsammans med Georgien

10.11.2015

Deltagarna som är mellan 17-28 år, varav 20 kommer från Georgien och 20 från olika delar av Sverige, hade en mycket lyckad vecka i Gävle 17-24 augusti. Vi arbetade med demokrati och det demokratiska ledarskapet som tema och med forumteater som metod och avslutade utbytesveckan med en offentlig Forumteaterföreställning i Musikhuset 23/8. De ca 40 personerna i publiken verkade nöjda och deltog aktivt i föreställningen och diskussionerna. Kul! 

Utöver arbetet med forumteatern var vi på Länsmuseet, blev bjudna på hockeymatch (Brynäs - Leksand) och bjöds även på ett Furuviksbesök. Deltagarna guidades även runt i Gävle med omnejd och fick se Gävle från sin allra bästa sida då solen sken över oss alla dagar. Vi bjöd dem även på en inblick i svensk lek- & spelkultur med tipsrunda, kubbturnering och brännbollsmatch. En interkulturell kväll med smakprov på varandras mat och lära varandras sånger var härlig.

ATF är tillsammans med Georgien med i ett internationellt projekt med fokus på utbyte kring temat Det demokratiska ledarskapet och ledarens roll i det demokratiska samhället. I projektet deltar ett 40-tal ungdomar från två organisationer i Georgien (ASTA, Amateur Students Theatre Association, studentteater och ICPI, International Center for Peace and Integration, en ungdomsorganisation som jobbar med freds- integrations- och demokratifrågor) och fyra olika teaterföreningar i Sverige (AT Pegasus - Gävle, Teater sLAgeT - Ludvika, Kvartersteatern i Sundsvall och Halmstad Kvartersteater).

Inför utbytet var projektledare Perra Söderberg och projektkoordinator Pauline Nordgren från ATF i Tbilisi och genomfört en APV, Advanced Planning Visit. Under några fantastiska februaridagar lärde vi känna de Georgiska organisationernas representanter och planerade första delen av projektet; utbytet mellan georgiska och svenska ungdomar i Gävle.

I del två reser de svenska deltagarna till Georgien för ett veckolångt utbyte med samma tema, men med innehåll planerat av de georgiska organisationerna. Utbytet sker under påskveckan 2016.

I slutfasen, juli -16, utvärderas och rapporteras projektet. Ambitionen är att under projektets gång producera en inspirerande filmad eller fotograferad dokumentation för spridning.

Förhoppning: att detta är ett första projekt i en lång rad internationella utbyten som ATF och våra medlemsföreningar är delaktiga i.