Förbundsmöte 2020 uppskjutet!

13.03.2020

KAMRATER!!

P.g.a. Coronapandemin som nu tyvärr börjar få fäste i Sverige, och med anledning av den begränsning på max 500 personer vid allmän sammankomst som införts, har förbundsstyrelsen beslutat att skjuta upp förbundsmötet till den 19 september 2020. 

Vi är förvisso aldrig i närheten av att ha 500 personer närvarande på förbundsmötet, men flera ombud och även personer i förbundsstyrelsen är i riskgrupper så vi vågar inte chansa när vi alla är långt hemifrån.

Mer info kommer framöver på hemsidan och Facebook, samt att ni alltid kan mejla frågor ni har till: info@arbetarteater.nu