Ny EU-lagstiftning om lampor & strålkastare på teatrar

05.06.2018
Det kom nyligen till vår kännedom att en ny EU-lagstiftning är på gång som allvarligt kommer ändra på förutsättningarna för t.ex. teatrar och andra scenkonstlokaler. Den nya lagstiftningen går ut på att förändra energiförbrukningen vilket kommer ha stor effekt på användandet av strålkastare om lagen antas i sin nuvarande form. Den nya lagen är tänkt att börja gälla från den 1 september 2020, men branschorganisationerna för ljusteknik har meddelat att det inte kommer finns tekniska lösningar på plats redan till dess.

I korthet går förslaget ut på att strålkastare och andra ljuskällor måste leverera minst 85 lumen/watt och får max förbruka 0,5 watt i viloläge. Detta innebär att så gott som samtliga glödlampor och majoriteten av LED-strålkastare blir olagliga att sälja inom EU. De lampor man redan har får man fortsätta använda, men inga nya får säljas efter den 1 september 2020. Så även om man köper upp ett lager av ersättningslampor till sina strålkastare skjuter man bara upp det oundvikliga - att man måste byta ut samtliga strålkastare.

Detta är i första hand ett problem för de teatrar som äger eller hyr sin egen lokal, men kan även ha betydelse för de som hyr in sig t.ex. i kommunala lokaler då kostnaden för detta utbyte med stor risk betalas genom höjda hyror.

Vi kommer bevaka detta allteftersom det går framåt och rapportera så fort det finns mer att säga i frågan. Tills vidare rekommenderar vi annars att läsa mer på länkarna till vänster (eller nedan om ni läser på en mobil).