Slutord för verksamhetsperioden 2018-2020

19.09.2020

Slutord av förbundsordförande, ur verksamhetsberättelsen för perioden 2018-2020

Kamrater!

Efter mina första två år på den ärofyllda posten som ordförande för Arbetarteaterförbundet är det nu återigen dags för förbundsmöte. De senaste två åren har för mig personligen varit två av de mest utmanande av mina totalt 19 år inom amatörteaterns underbara värld! Utmaningen har främst bestått i att komma tillrätta i min nya roll som ordförande, men även att vara en ordförande som förvaltar det förtroende ni gav på det senaste förbundsmötet i Stockholm 2018.

Under dessa två första år har jag fått nöjet att möta många amatörskådespelare, i flera olika föreningar, runt om i landet. Vi står alla inför olika utmaningar vi försöker överkomma, samhällsfenomen vi i våra föreställningar försöker spegla och politiska förändringar vi försöker åstadkomma. Arbetarteaterförbundet skiljer sig på många sätt från andra teaterorganisationer, framförallt för att vi tar tydlig ställning för en politisk agenda. Med teatern som vapen försöker vi på ett handfast sätt påverka den politiska opinionen och strömningen i samhället.

2010 var ett mörkt år i svensk politik då ett parti med rötter i 1990-talets nynazistiska rörelse tog plats i riksdagen. Ett decennium har gått sedan dess och under den tiden har vi sett dem försöka tvätta bort sitt förflutna samtidigt som de vuxit i storlek. Även andra, betydligt värre organisationer, har vuxit sig starka i deras kölvatten. I det politiska samhälle som utvecklats, där andra demokratiska partier böjer sig för de vindar som blåser och börjar prata i termer om vi och de, är vår roll inom Arbetarteaterförbundet viktigare än någonsin förut. Vi kommer aldrig böja oss för de vindar som blåser, utan vi kommer stå rakryggade och med vårt motto - teatern som vapen - kommer vi bekämpa alla de som vill så split mellan människor!

Hur gör vi då det? Hur står vi starka i vår övertygelse när andra böjer sig? Vi gör det genom att visa på att en annan värld är möjlig! Vi visar på den skaparkraft som finns i alla människor, från de som levt hela sitt liv på teaterscenen till de som tar sina första försiktiga steg på scenens tiljor. Från de som levt hela sitt liv här i Sverige till de som av nöd kommit hit senare i livet. Från de som oroas av utvecklingen här till de som flytt förtryck och förföljelse på andra platser. Alla samlas vi i Arbetarteaterförbundet för att skapa teaterföreställningar som vill påverka till samhällsförändring. En förändring som ska bryta den negativa trend som finns i vårt samhälle, till förmån för en framtid där vi alla lever, om inte i harmoni, så åtminstone med en grundläggande respekt för varandras olikheter. Att vi trots våra skilda kulturer och traditioner alla är människor som drivs av kärleken till våra medmänniskor!

Kanske är det folkbildaren i mig, kanske är det teaterentusiasten, eller kanske är det den politiska envisheten men jag kommer att tänka på en klok sak som sas för många år sen som sammanfattar precis vad jag känner för framtiden. En framtid där alla vi i Arbetarteaterförbundet kan stå stolta då vi inte backade när det blåste snålt, utan stod upp för vad vi trodde på och visade att ett mer öppet och tolerant samhälle är möjligt.

"Sörj inte - organisera er"!


Stockholm 2020-09-19

Zacharias Östman,

ordförande för Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF)