Sommarkurs i skådespeleri eller regi på Hällefors Fhsk

11.03.2022

Sommarkurs på Hällefors folkhögskola under vecka 26

Äntligen dags för den årliga sommarkursen på Hällefors folkhögskola som i år kommer att bestå av två olika kurser: Skådespeleri och Regi.

Ledare för kurserna är Catherine och Hélène Parment som båda har en lång erfarenhet och gedigen kunskapsbank av skådespeleri, regi och pedagogik för både amatörer och yrkesverksamma.

Under veckan kommer de båda kursdelarna sammanvävas på ett spännande sätt av Catherine och Hélène och de tre första förmiddagarna arbetar de två grupperna tillsammans för att alla ska få en gemensam utgångspunkt och vokabulär. Det kommer då att bli:

- Andning-Röst-Textbehandling - Hur blir det jag säger hörbart?

- Berättande scenerier - hur uppstår de?

- Improvisation utifrån " situation baserad på egna erfarenheter"

- Textinterpretation dvs. "hur levandegör man en text så den låter normal"?

- Att utgå från pjäsens fakta - vad ger det?

- Hur överför vi klassiker till vår egen tid?

- Fantasi och föreställningsförmåga - vad är det ena och vad är det andra?

På eftermiddagarna delar grupperna upp sig och arbetar vidare var för sig. Under de första dagarna av kursen utformas sedan resterande vecka utifrån gruppernas önskemål och val, så att det blir den process konstnärligt skapande är.

------------------------------

Datum: 26 juni-2 juli 2022 (26/6 är ankomstdag och avslut sker efter gemensam lunch på lördagen).

Plats: Hällefors folkhögskola, med internat.

Kostnad: 1.500 kr inkl. boende, lunch, fika samt kvällsmat mån-fre. (Gäller för medlemmar i föreningar anslutna till ATF eller ATR. För övriga är kostnaden 3.350 kr)

Åldersgräns: 18 år och uppåt.

Kursledare: Catherine Parment (Regi) och Hélène Parment (Skådespeleri).

Anmälan: https://forms.office.com/r/NbK6QQDPsb

Arrangörer: ATF, ATR och Hällefors Folkhögskola.