Uppdaterade stadgar

21.03.2022

Nya stadgar antagna 2022-03-19

På förbundsmötet den 19 mars 2022 antogs en större omarbetning av stadgarna. Omarbetningen syftade till att klargöra medlemskap i förbundet, tydliggöra delegationsordningen för förbundsmöte samt en allmän uppdatering av stadgarna för att representera det förbund vi har idag och för överskådlig tid framöver.