Uttalande från förbundsmöte

26.03.2024

UTTALANDE FRÅN SVERIGES ARBETARTEATERFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE, NORRSUNDET 23 MARS 2024

Sveriges Arbetarteaterförbund ser med stor sorg hur den nu styrande regeringsmakten gör enorma nedskärningar i bidragen till den svenska folkbildningen och därmed i amatörkulturen. Detta ser vi som en succesiv nedmontering av Sveriges demokratiarbete och en stor förlust för den svenska folkhälsan.

Folkbildningen och föreningsengagemang har räddat åtskilliga liv genom historien och där den nu styrande regeringsmakten vill se hårdare tag och straff vill vi i ATF se ett stärkt kultur- och föreningsliv som både vi och forskning sett har god och långsiktig effekt.

Alla människor behöver ett sammanhang. Folkbildningen och de svenska arbetarteaterföreningarna är för många just det sammanhanget, där möjligheten att uttrycka sig och sina tankar får rum. Vi i ATF vill se en stärkt folkbildning med ekonomiska förutsättningar att med hjälp av kultur- och föreningsliv stärka den svenska befolkningens välbefinnande och känsla av sammanhang, vilket i slutändan kommer skapa ett tryggare och mer demokratiskt samhälle.

Vi ser hur vårt och våra medlemsföreningars arbete skapar broar mellan människor över såväl generationsgränser som över kulturella bakgrunder. Detta är en ren vinst för samhället.

Slutligen vill vi poängtera att vi finns kvar. Där kalla vindar blåser står vi stadiga.

Som Joe Hill en gång sa: "Sörj inte – Organisera er!"

-----

Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF), Norrsundet 23 mars 2024