Uttalande från förbundsmötet

19.03.2022

Uttalande från Sveriges Arbetarteaterförbunds (ATF) förbundsmöte, den 19 mars 2022 i Ludvika

Kulturens roll i ett utsatt Europa

Kulturen, och inte minst teaterns betydelse för att förena folket i kampen för att värna demokratin och yttrandefriheten kan inte underskattas.

Vår roll i samhället står tydligt formulerad i våra stadgar, där vi med teatern som vapen arbetar för solidaritet, folkbildning och demokrati. Vi spelar pjäser som återspeglar samhällsproblem och är en arena där alla människor har möjlighet att höras.

ATF ser med stor sorg hur oskyldiga människor i detta nu tvingas fly sina hem för att söka trygghet i främmande land, i de fall de över huvud taget kan lämna sin utsatta situation. ATF:s strävan är att vidmakthålla utbytet över nationsgränserna. Detta utbyte bygger en gemenskap mellan människor, med teatern som språk.

Söndag 11 september går Sverige återigen till allmänna val. Det är en viktig dag, mycket står på spel. Skrämmande och alltför bekanta krafter sprider sig åter i samhället. Krafter som motarbetar allt vårt förbund står för. Där vi står för öppenhet och mångkultur arbetar dessa krafter för att kulturyttringar tystas.

Att arbeta för ett starkt kulturliv är att arbeta för demokrati. Med stärkta resurser kan kulturen göra underverk.

Sveriges Arbetarteaterförbund kommer att fortsätta ta plats och slåss för alla människors lika värde.

Uttalandet antaget vid ATF:s förbundsmöte

Ludvika 2022-03-19