Världsteaterdagen 2022

27.03.2022

HA EN UNDERBAR VÄRLDSTEATERDAG!!

Idag - den 27 mars - är det världsteaterdagen. En dag då vi firar det vi älskar med amatörteatern, med de vänskapsband som knyts och den solidaritet som delas av alla inom rörelsen, över nationsgränserna. Denna dag, idag 2022, hade vi ett lite gladare inlägg planerat efter de senaste årens bedrövelser, men situationen i Europa gör att det känns lite fel. Vi bjuder i stället på det uttalande vi antog på vårt nyss hållna förbundsmöte

Vi önskar er alla, trots omständigheterna, en glad världsteaterdag 2022.
---------------------
Kamrater!
Kulturen, och inte minst teaterns betydelse för att förena folket i kampen för att värna demokratin och yttrandefriheten kan inte underskattas.


Vår roll i samhället står tydligt formulerad i våra stadgar, där vi med teatern som vapen arbetar för solidaritet, folkbildning och demokrati. Vi spelar pjäser som återspeglar samhällsproblem och är en arena där alla människor har möjlighet att höras.


ATF ser med stor sorg hur oskyldiga människor i detta nu tvingas fly sina hem för att söka trygghet i främmande land, i de fall de över huvud taget kan lämna sin utsatta situation. ATF:s strävan är att vidmakthålla utbytet över nationsgränserna. Detta utbyte bygger en gemenskap mellan människor, med teatern som språk.


Söndag 11 september går Sverige återigen till allmänna val. Det är en viktig dag, mycket står på spel. Skrämmande och alltför bekanta krafter sprider sig åter i samhället. Krafter som motarbetar allt vårt förbund står för. Där vi står för öppenhet och mångkultur arbetar dessa krafter för att kulturyttringar tystas.


Att arbeta för ett starkt kulturliv är att arbeta för demokrati. Med stärkta resurser kan kulturen göra underverk.


Sveriges Arbetarteaterförbund kommer att fortsätta ta plats och slåss för alla människors lika värde.


Uttalandet antaget vid Sveriges Arbetarteaterförbunds (ATF) förbundsmöte 2022
Ludvika 2022-03-19